Kontakt z Biurem Obsługi Klienta

Nazwa firmy
Biuro czynne w godzinach 09.00 – 17.00

Adres
ul. Dąbrowskiego 1
59-800 LUBAŃ
Kontakt: 75 777 3000 |   506 257 000
 

W sprawach związanych z umową, aneksem,  prosimy pisać na adres e-mail: biuro@lubanet.pl lub dzwonić bezpośrednio (75) 777 3002

Reklamacje
prosimy wysyłać na adres e-mail: reklamacje@lubanet.pl

W sprawach technicznych, serwisowych 
prosimy dzwonić bezpośrednio (75) 777 3003  POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA RODO
   INFORMACJA O ADMINISTRATORZE I ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH
   INTERA SP. Z O.O. UL. ŻYWIECKA 555 43-378 RYBARZOWICE - jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.
   
  Cele i podstawy przetwarzania
   Przetwarzamy podane przez Ciebie dane (adres e-mail) w celu realizacji obsługi zgłoszenia, na podstawie Twojej dobrowolnej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
   Odbiorcy danych
   Administrator danych może udostępniać Twoje dane podmiotom z nim współpracującym, np. firmie IT, firmie serwisowej sprzętu. Administrator udostępni również Twoje dane sytuacji, kiedy będzie to konieczne z uwagi na ciążący na nim obowiązek.
   Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:
   Nie przekazujemy Twoich danych poza teren UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  
   Okres przechowywania danych
   Twoje dane będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Ciebie zgody bądź realizacji obsługi niniejszego zgłoszenia.
  
   Prawa:
   Informujemy, że przysługuje Ci:
   prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
   prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
   prawo do usunięcia danych
   ograniczenia przetwarzania danych
   prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
   prawo do przenoszenia danych
   prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
   W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
   W przypadku chęci realizacji powyższych praw, prosimy o kontakt drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną bądź telefonicznie z wykorzystaniem następujących danych:
   INTERA SP. Z O.O. UL. ŻYWIECKA 555 43-378 RYBARZOWICE 
   e-mail: intera.małpa.intera.com.pl Tel: +48 75 777 3000.
   Jeżeli jest to dla Ciebie wygodniejsze, możesz również zrealizować swoje prawa przychodząc do siedziby firmy INTERA SP. Z O.O. UL. ŻYWIECKA 555 43-378 RYBARZOWICE 
   Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem.
   Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych
   Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji obsługi niniejszego zgłoszenia.
   Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
   Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegasz procesowi profilowania.