wwwws

Internet światłowodowy

  • Najszybszy internet w Lubaniu
  • Gwarantowana prędkość pobierania
  • Gwarantowana prędkość wysyłania
  • Sieć bezprzewodowa WiFi w prezencie
  • Intensywne korzystanie z Intenetu na kilku urządzeniach jednocześnie
  • Po co telewizja jest YouTube
  • Wysoka jakość wideo w połączeniach Skype
  • Brak limitu pobierania i wysyłania danych
  • Najniższe pingi w mieście
cta_internet_telewizja2
Fiber-
ECO
30
Fiber-
SPEED
60
Fiber- PRO
100
Fiber – ULTRA
150
TELEWIZJA KABLOWAPakiet MINI
30Mb/s
60 Mb/s
100 Mb/s
150 Mb/s
TELEWIZJA KABLOWAPakiet MINI
30Mb/s
60 Mb/s
100 Mb/s
150 Mb/s
TELEWIZJA KABLOWAPakiet MINI
30Mb/s
60 Mb/s
100 Mb/s
150 Mb/s
TELEWIZJA KABLOWAPakiet MINI
30Mb/s
60 Mb/s
100 Mb/s
150 Mb/s
TELEWIZJA KABLOWAPakiet MINI
30Mb/s
60 Mb/s
100 Mb/s
150 Mb/s